Home

Wie zijn we

NFP, wat staat voor Natuurfotografen Pajottenland, is een vereniging die zich tot doel stelt om zowel de beginnende als de meer ervaren natuurfotografen samen te brengen. De maandelijkse bijeenkomsten van NFP gaan door in Plattelandscentrum Paddenbroek Paddenbroekstraat 12 te Gooik. Gooik is een schilderachtige gemeente in hartje Pajottenland, vandaar de P van Pajottenland in onze naam. Dit betekent echter geenszins dat wij enige territoriale regel verbinden aan het lidmaatschap.

Ieder lid wordt wel geacht een ethische code met betrekking tot werkveld en gedragsregels te onderschrijven en te respecteren. Onze voornaamste activiteiten omhelzen vergaderingen, uitstappen, reizen en een jaarlijkse tentoonstelling in het kader van de prachtige zaal van De Cam te Gooik .

Rotslijster

Vergaderingen

Wij vergaderen elke 2e vrijdag van de maand om 19u30 uur in Plattelandscentrum Paddenbroek Paddenbroekstraat 12 te Gooik.
Tijdens deze vergaderingen tonen de leden beelden die dan besproken worden onder de aanwezigen, dit met de bedoeling zoveel mogelijk van elkaar te leren. Afhankelijk van het onderwerp van de vergadering kan het gaan om beelden van uitstappen, vrij gekozen beelden (vrij onderwerp), beelden over een bepaald thema of beelden die eventueel in aanmerking komen voor selectie voor de tentoonstelling (selectievergadering).

Uitstappen

Per jaar organiseren we een 5 à 6 tal uitstappen, meestal op zaterdag. Plaats en tijdstip van de afsraak worden op voorhand aan de leden meegedeeld. Bedoeling van deze uitstappen is om in het veld van elkaar te leren en samen nuttige en aangename ervaringen op te doen. We trachten bij de keuze van de locaties er steeds voor te zorgen dat er voor ieder wat wils te fotograferen valt.


Tentoonstelling

Elk jaar is er einde november een tentoonstelling.
Er is een procedure voor het selecteren van beelden voor deze tentoonstelling: zie ledenhoekje

Reizen

In de mate van het mogelijke staat soms ook een buitenlandse reis op het programma , zo was er in 2019 een trip naar Schotland. In 2023 was er een fotografiereis naar de Vogezen.


Auteursrechten

Alle beelden op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het downloaden , het gebruiken voor publicaties en eender welk ander gebruik of verdere verspreiding van beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

Bosweerspiegeling